SMART eszközök, megoldások

Amióta az emberek városokat építenek, mindig is úgy gondoltak rájuk, mint valami változó, fejlődő organizmusra. A város és a benne élő emberek kapcsolatát már sok nagy sci-fi szerző boncolgatta, (I.Asimov – „Acélbarlangok”, A.C.Clarke- „A város és a csillagok”) de legjobban talán L.Trimble  „A városgép” című műve mutatja be, hogy mit gondolnak az emberek erről a témáról. A 21. század elejére a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a fantasztikum világa megvalósuljon.

A városi területek egyre nagyobb mértékben növekednek, az egyre fontosabbá és komplexebbé váló urbanizált területek népessége rohamosan gyarapszik. A United Nations Population Found (www.unfpa.org) szerint 2008-ban elértük, hogy a föld teljes lakosságának 50%-a, 3,3 milliárd ember, városi területeken él. 2030-ra ez a szám 5 milliárdra fog emelkedni.

Nem véletlen tehát, hogy egyre több kormány és nagyvállalat nagyon komolyan foglalkozik ezzel a témakörrel. Az Európai Unió válasza erre a kihívásra az „European Smart Cities Project”. A Smart City (intelligens vagy digitális város) azokat a településeket (és nem feltétlenül csak városokat) jelöli, amelyek átgondoltan és innovatív módon alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a település erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi gazdaság élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a lakosság életminőségének javítása érdekében. 

A European Smart Cities Project egy jól működő intelligens város hat jellemzőjét határozza meg:

 • Smart economy (innovációs hajlandóság, termelékenység, vállalkozások, a változásra való képesség, munkaerő-piaci rugalmasság stb.)
 • Smart mobility (információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra jelenléte, közlekedési rendszerek stb.)
 • Smart environment (környezetvédelem, fenntarthatóság stb.)
 • Smart governance (döntéshozatalban való részvétel, átlátható kormányzás, politikai stratégiák, közszolgáltatások stb.)
 • Smart living (kulturális lehetőségek, a lakhatás minősége, oktatási intézmények stb.)
 • Smart people (iskolázottság szintje, élethosszig tartó tanulással kapcsolatos viszony, kreativitás, rugalmasság, a közéletben való részvétel stb.) 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy mit tehet egy KKV ezen a területen. Mivel a koncepció lényege az innováció, és a kreativitás, nagyon is sokat. Néhány gondolatébresztő példa:

 • Digitális írástudás és internethasználat terjesztése
 • Interaktív térképek, aktuális információk megjelenítése
 • Fogyatékkal élők informatikai segítése
 • Ügyfél- és Betegirányító rendszerek, időpontfoglalási lehetőséggel
 • Közösségi internet-hozzáférési helyek
 • Ingyenes WI-FI és hot-spot lehetőségek
 • Riasztások (légszennyezettség, UV, vihar)
 • Alkalmazkodó digitális reklámfelületek
 • Élet pontok (pánik gomb, automata külső defibrillátor /AED/, és jelzés a mentők felé)